ALFAFARMA Spółka z o.o.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 62

NIP 725 187 59 46
Zezwolenie nr GIF-N-411/815-1/MSH/14
Firma farmaceutyczna założona w 2004 roku.
KRS 0000206939
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki 50 000 zł.
tel. 0-048 42 636 67 19
e-mail: alfafarma@alfafarma.com